"စိတ္ႏွလုံးရႊင္ၿပံဳးႏုိင္ပါေစ"

ခ်စ္ၾကည္ေရးပဲြေတာ္  

စာေရးသူ >> အညာသား

ရုရွားဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႀကီး မၿပိဳကြဲခင္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၄)ရက္ေန႔တြင္ “လူမ်ိဳးစုခ်စ္ၾကည္ေရးတကၠသုိလ္” (FriendShip University) ကုိစတင္တည္ေထာင္ ခဲ့သည္။ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့စဥ္ကတည္းက ဌာနႀကီး(၁၀)ခု ရွိခဲ့ေလသည္။

၁။ ရူပေဗဒ၊ သခ်ာၤ ႏွင့္ သဘာ၀သိပၸံဌာန၊
၂။ ေဆးပညာဆုိင္ရာဌာန၊
၃။ စုိက္ပ်ိဳးေရးဌာန၊
၄။ သဘာ၀လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ သုေတသနဌာန၊
၅။ လူမ်ိဳးႏြယ္ႏွင့္လူမႈေရးသိပၸံဌာန၊
၆။ စိတ္ပညာဌာန၊
၇။ အင္ဂ်င္နီယာပညာဌာန၊
၈။ စီးပြါးေရးပညာဌာန၊
၉။ ဥပေဒပညာဌာန၊
၁၀။ ႏုိင္ငံျခားဘာသာႏွင့္ အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းဌာန တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ထုိေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ ပထမဆုံး ပါေမာကၡခ်ဳပ္မွာ ပေရာ္ဖက္ဆာ-ပက္ထရစ္လူမူဗာ (Patric Lumuva) ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ေလသည္။ ယခုလက္ရွိ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မွာ ဗလာဒီမာ မီဟာလာဘိခ်္ ဖီးလစ္ေပါ့ဖ္ (Владимир Михайлович Филиппов) ဆုိသူျဖစ္သည္။ ရုရွားႏုိင္ငံပညာေရးဆုိင္ရာ သိပၸံအကယ္ဒမီ ေကာင္စီတြင္လည္း အေရးပါေသာ ပုဂၢဳိလ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေလသည္။ ကမာၻ႕ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္မွ လူမ်ဳိးစုေပါင္း(၄၅၀)ေက်ာ္တုိ႔ ထုိေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ပညာသင္ၾကားလွ်က္ရွိၾကသည္။ ထုိေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ ႏွစ္စဥ္ ေမ(၁)ရက္ေန႔တြင္ က်င္း ပေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအထိမ္းအမွတ္ပဲြေတာ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခြင့္ရွိေလသည္။ ထုိေက်ာင္းေတာ္တြင္ တက္ေရာက္၍ ပညာသင္ၾကားျခင္းမရွိေသာ က်ေနာ္တုိ႔ျမန္မာေက်ာင္းအဖုိ႔ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲႏုိင္ေသာ အခြင့္အ ေရးမရွိေပ။ ထုိေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္မွ လူမ်ဳိဳးစု (၄၅၀) ေက်ာ္ ေက်ာင္းသားမ်ားပင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတုိင္း ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲ ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ MayDay တြင္က်င္းပေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအထိမ္းအမွတ္ပဲြေတာ္တြင္ (၇၅) ႏုိင္ငံေက်ာ္သာ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲႏုိင္ေလသည္။

(ယခင္ “MayDay အမွတ္တရ” ေဆာင္းပါးသည္ MayDay ေန႔အတြက္ အမွတ္တရျဖစ္ေစ ရန္ အခ်ိန္မွီေအာင္ တင္လုိက္ရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိေဆာင္းပါးတြင္ မျပည့္မစုံေဖာ္ျပ လုိက္ရျခင္းအတြက္ စာဖတ္သူအေပါင္းအား က်ေနာ္ အညာသားေလး က အႏူးညြတ္ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။)

This entry was posted on Sunday, May 04, 2008 and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 ေယာက္ရဲ႕အျမင္